26 July 2010 archive

Sangkakala kecil

Tiupanmu tak terdengar Tiupanmu tak terduga Tiupanmu tak dapat ditolak Tiupanmu tak kenal kasihan Kau habiskan waktu hidup Kau habiskan kenikmatan Kau habiskan cinta dan kasih Kau habiskan pengharapan Tak kenal usia Tak kenal jabatan Tak kenal siapa Tak kenal harta